HOME > 에르메스 소식 > 관련 법령뉴스

제목 (식약처)흡연 및 과음 경고문구등 표시내용 일부개정 고시
작성자 최고관리자 | 2017-05-10 
내용 「국민건강증진법」제8조제4항 및 같은 법 시행규칙 제4조제1항에 의한

「흡연 및 과음 경고문구등 표시내용」(보건복지부 고시 제2016-172호, 2016.8.31.)개정사항 있어서 알려드립니다.
  (고시 17년 2월 9일)

 <신ㆍ구 문구  비교>

○ 알코올은 발암물질로 지나친 음주는 간암, 위암 등을 일으킵니다.
  임신 중 음주는 기형아 출생 위험을 높입니다.  (현행과 같음)

○ 지나친 음주는 암 발생의 원인이며, 임신 중 음주는 태아의 기형이나
  유산, 청소년 음주는 성장과 뇌 발달을 저해합니다.
  ->지나친 음주는 암 발생의 원인이 됩니다. 청소년 음주는 성장과 뇌 발달을 저해하며,
  임신 중 음주는 태아의 기형 발생이나 유산의 위험을 높입니다.  (변경)

○ 지나친 음주는 뇌졸중, 기억력 손상이나 치매를 유발합니다.
    임신 중 음주는 기형아 출생 위험을 높입니다. (현행과 같음)

 이 고시는 발령 후 6개월이 경과한 날부터 시행하니 업무에 참고하여 주십시오

<관련 사이트>

http://www.mohw.go.kr/front_new/jb/sjb0406vw.jsp?PAR_MENU_ID=03&MENU_ID=030406&CONT_SEQ
=338370&page=1
이전글 (식약처)프랑스산 과실주 검사지시
다음글 (관세청)포도과실주 세번에 대한 이해
이은영 18-06-04 17:26
답변 삭제  
<a href="https://cablear.com/">슈퍼카지노</a>
<a href="https://cablear.com/">더킹카지노</a>
<a href="https://cablear.com/">우리카지노</a>
<a href="https://cablear.com/">33카지노</a>
<a href="https://cablear.com/">개츠비카지노</a>
<a href="https://cablear.com/">트럼프카지노</a>
사정분츨 19-06-22 12:38
답변 삭제  
<p>
<a href="https://yuriroom.com">유리의방</a><br>
<a href="https://yuriroom.com">유리룸</a><br>
<a href="https://yuriroom.com">무료야동</a><br>
<a href="https://yuriroom.com">실시간야동</a><br>
<a href="https://yuriroom.com">일본야동</a><br>
<a href="https://yuriroom.com">서양야동</a><br>
<a href="https://yuriroom.com">한국야동</a><br>
<a href="https://yuriroom.com">중국야동</a><br>
<a href="https://yuriroom.com">성인만화</a><br>
<a href="https://yuriroom.com">성인사진</a><br>
<a href="https://yuriroom.com">성인토렌트</a><br>
<a href="https://yuriroom.com">야설</a> </p><p>  <br>

아직 차단 안된 청정사이트<br>
https://yuriroom.com<br>
영상 자체 차단우회 지원<br>
그런데 무엇보다 그냥 차단 푸는 방법 쓰는게 최선임<br>
PC -&gt; goodbyedpi<br>
안드로이드 -&gt; 인트라<br>
아이폰 -&gt; 유니콘<br>

</p>
김인호 19-07-21 21:15
답변 삭제  
<a href="https://brunds.com/thenine" target="_blank">더나인카지노</a>
<a href="https://brunds.com/thenine" target="_blank">우리카지노</a>
<a href="https://brunds.com/thenine" target="_blank">퍼스트카지노</a>
<a href="https://brunds.com/thenine" target="_blank">예스카지노</a>
<a href="https://brunds.com/thenine" target="_blank">더킹카지노</a>
<a href="https://brunds.com/thenine" target="_blank">코인카지노</a>
김인호 19-07-21 21:15
답변 삭제  
<a href="https://brunds.com/yes" target="_blank">더나인카지노</a>
<a href="https://brunds.com/yes" target="_blank">우리카지노</a>
<a href="https://brunds.com/yes" target="_blank">퍼스트카지노</a>
<a href="https://brunds.com/yes" target="_blank">예스카지노</a>
<a href="https://brunds.com/yes" target="_blank">더킹카지노</a>
<a href="https://brunds.com/yes" target="_blank">코인카지노</a>
김인호 19-07-21 21:16
답변 삭제  
<a href="https://brunds.com/theking" target="_blank">더나인카지노</a>
<a href="https://brunds.com/theking" target="_blank">우리카지노</a>
<a href="https://brunds.com/theking" target="_blank">퍼스트카지노</a>
<a href="https://brunds.com/theking" target="_blank">예스카지노</a>
<a href="https://brunds.com/theking" target="_blank">더킹카지노</a>
<a href="https://brunds.com/theking" target="_blank">코인카지노</a>
김인호 19-07-21 21:20
답변 삭제  
<a href="https://brunds.com/woori" target="_blank">더나인카지노</a>
<a href="https://brunds.com/woori" target="_blank">우리카지노</a>
<a href="https://brunds.com/woori" target="_blank">퍼스트카지노</a>
<a href="https://brunds.com/woori" target="_blank">예스카지노</a>
<a href="https://brunds.com/woori" target="_blank">더킹카지노</a>
<a href="https://brunds.com/woori" target="_blank">코인카지노</a>
김인호 19-07-21 21:21
답변 삭제  
<a href="https://brunds.com/coins" target="_blank">더나인카지노</a>
<a href="https://brunds.com/coins" target="_blank">우리카지노</a>
<a href="https://brunds.com/coins" target="_blank">퍼스트카지노</a>
<a href="https://brunds.com/coins" target="_blank">예스카지노</a>
<a href="https://brunds.com/coins" target="_blank">더킹카지노</a>
<a href="https://brunds.com/coins" target="_blank">코인카지노</a>
김인호 19-07-21 21:22
답변 삭제  
<a href="https://staefy.com/" target="_blank">우리카지노</a>
<a href="https://staefy.com/" target="_blank">더킹카지노</a>
<a href="https://staefy.com/" target="_blank">예스카지노</a>
<a href="https://staefy.com/" target="_blank">더나인카지노</a>
<a href="https://staefy.com/" target="_blank">퍼스트카지노</a>
<a href="https://staefy.com/" target="_blank">코인카지노</a>
김인호 19-07-21 21:25
답변 삭제  
<a href="https://staefy.com/thekingcasino" target="_blank">우리카지노</a>
<a href="https://staefy.com/thekingcasino" target="_blank">더킹카지노</a>
<a href="https://staefy.com/thekingcasino" target="_blank">예스카지노</a>
<a href="https://staefy.com/thekingcasino" target="_blank">더나인카지노</a>
<a href="https://staefy.com/thekingcasino" target="_blank">퍼스트카지노</a>
<a href="https://staefy.com/thekingcasino" target="_blank">코인카지노</a>
s 19-08-17 12:18
답변 삭제  
dfs 19-10-26 15:23
답변 삭제  
https://internet8282go.imweb.me/

http://eventphone.co.kr/

https://apt114.quv.kr

https://desk-info.imweb.me/

http://phonesaja.shop/

http://petbestshop.cafe24.com/

http://weddingfair2018.cafe24.com/

https://modelhouse-view.imweb.me/

https://blog.naver.com/most83kor/221580478717

http://www.infomall.co.kr/

http://babymongmong.shop/
http://seodirection.shop/

http://misoinsu.com/

https://phone-mart.imweb.me/

https://internet8282ok.imweb.me/

https://blog.naver.com/insumall90/221580525857

http://purplemango.shop/

https://insu-master.imweb.me/

http://babymong1004.cafe24.com/

http://xn--ob0bjxy86cgfab17ro0in0ao49c.net/

https://blog.naver.com/insumall90/221580529752

http://galaxys10e.cafe24.com/

https://insstore.co.kr/

http://internet8282.cafe24.com/

http://lottonum.cafe24.com/

http://lensgogo.shop/

https://blog.naver.com/insumall90/221580521417

http://eventphone.co.kr/

https://phonessadago.co.kr/

https://cancer-insu.co.kr/

http://speed.modelhouse.link/

http://xn--1-vs6ez6ppwi8llnobcm.net/

http://animaliashop.cafe24.com/

http://lensgogomall.co.kr/

http://dogpp1.cafe24.com/

http://xn--hz2b29jfubnxe3tah9g710alhc.com/

http://cancerchart.shop/
OMG카지노 21-02-04 15:28
답변 삭제  
play casino games online:

https://www.bbdd66.com
https://www.bbdd66.com/theking
https://www.bbdd66.com/sands
https://www.bbdd66.com/first
https://www.bbdd66.com/yes
https://www.bbdd66.com/super
https://www.bbdd66.com/gatsby
https://www.bbdd66.com/33
https://www.bbdd66.com/world
https://www.bbdd66.com/merit

https://www.omgka.com
https://www.omgka.com/theking
https://www.omgka.com/sands
https://www.omgka.com/first
https://www.omgka.com/yes
https://www.omgka.com/super
https://www.omgka.com/gatsby
https://www.omgka.com/33
https://www.omgka.com/world
https://www.omgka.com/merit

https://www.omgab.com
https://www.omgab.com/theking
https://www.omgab.com/sands
https://www.omgab.com/first
https://www.omgab.com/yes
https://www.omgab.com/super
https://www.omgab.com/gatsby
https://www.omgab.com/33
https://www.omgab.com/world
https://www.omgab.com/merit

https://www.omgqq.com
https://www.omgqq.com/thekingcasino
https://www.omgqq.com/sandscasino
https://www.omgqq.com/firstcasino
https://www.omgqq.com/yescasino
https://www.omgqq.com/supercasino
https://www.omgqq.com/gatsbycasino
https://www.omgqq.com/33casino
https://www.omgqq.com/worldcasino 
https://www.omgqq.com/merit